KHÔ CÁ SỢI CAY “TARO” TARO FISH SNACK HOT CHILLI FLAVOURED (15gr)

LÊN